Chức năng chuẩn: Sao chụp + In mạng + Scan + Duplex+ DADF

CHỨC NĂNG COPY

– Tốc độ: 18 trang/phút

Bộ tự động đảo bản sao: có sẵn

Bộ tự động nạp và đảo bản gốc: có sẵn

– Độ phân giải: 600 x 600dpi
– Khổ giấy : A5/A4/A3
– Bộ nhớ: 256 MB
– Tỷ lệ thu/phóng: 25 % – 400%
– Trữ lượng giấy: Khay 1 (250 tờ) + 1khay tay (50 tờ)
– Sao chụp liên tục : 199 bản
CHỨC NĂNG IN MẠNG
– Tốc độ in: 18 trang/phút
– Độ phân giải: 600 x 600dpi
CHỨC NĂNG SCAN 
– Kiểu:  Quét đen trắng
– Khổ bản gốc: Tương tự chức năng copy
– Độ phân giải: Trắng đen: 600 x 600dpi, 400 x 400dpi, 300 x 300dpi, 200 x 200dpi
– Quét về máy tính